Pevisa ja suositukset

Valkoisenpaimenkoiran PEVISA-ohjelman mukaan pentueen rekisteröinnin ehtona on:

  • molemmat vanhemmat tulee olla lonkkakuvattu; minimikuvausikä on 12 kk ja kuvaustuloksen tulee olla A, B tai C. (01.01.2008)
  • molemmat vanhemmat tulee olla kyynärkuvattu tuloksella 0 tai 1. (01.01.2008)
  • Jalostukseen käytettävällä koiralla tulee olla voimassa oleva silmätarkastuslausunto. Silmätarkastuslausunto saa olla astutushetkellä korkeintaan 24 kk vanha. (01.06.2010)
  • Koiran rekisteröityjen jälkeläisten määrä saa olla korkeintaan 45 pentua. Viimeinen, rajan ylittävä pentue rekisteröidään kuitenkin kokonaisuudessaan. (01.06.2010)
  • Ulkomaalaisen uroksen kohdalla voidaan rekisteröidä 2 pentuetta ilman uroksen tutkimus-/testituloksia, seuraavien pentueiden kohdalla vaaditaan PEVISA-tutkimukset.(01.06.2010)
  • Koiran tulee olla astutushetkellä luonnetestattu tai MH-luonnekuvattu. Tulos ei vaikuta pentujen rekisteröintiin mutta keskeytetty testi ei täytä PEVISA -vaatimuksia. Luonnetestin tai MH-luonnekuvauksen sijasta voidaan hyväksyä myös koulutustunnus 1-luokassa palveluskoirakokeessa tai hyväksytty pelastuskoirakoe (IPOR-A), samoin ehdoin kuin muotovalion arvon saavuttamiseksi. (01.01.2011)

SUOMEN VALKOINENPAIMENKOIRA - FINLANDS VIT HERDEHUND RY

JALOSTUSSUOSITUS 01.08.2016

1. Lonkkakuvaustulos A, B tai C.
- C-lonkkaista tulee käyttää vain A-lonkkaisen kanssa.

2. Kyynärkuvaustulos 0 tai 1
- 1-kyynäräistä tulee käyttää vain 0-kyynäräisen kanssa.

3. Pentueen toisen vanhemman tulee olla kuvattu selästä LTV:n ja SP:n osalta terveeksi ( LTV0, SP0). Astuu voimaan yhdistelmissä, jotka astutettu 1.8.2016 jälkeen.

4. Voimassa oleva silmätarkastuslausunto.
- Silmätarkastuslausunto saa olla astutushetkellä korkeintaan 24 kk vanha.

5. Pentueen toisen vanhemman tulee olla testattu DM:n (Degeneratiivinen Myelopatia) osalta terveeksi (N/N) tai tuloksen (N/N) tulee olla tiedossa koiran vanhempien tulosten perusteella. Pentuetta yhdistyksen listalle lisättäessä tulee pyydettäessä esittää testistä viralliset dokumentit yksilön tai yksilön vanhempien osalta.

6. Pentueen toisen vanhemman tulee olla testattu MDR1 osalta terveeksi (N/N) tai tuloksen (N/N) tulee olla tiedossa koiran vanhempien tulosten perusteella. Pentuetta yhdistyksen listalle lisättäessä tulee pyydettäessä esittää testistä viralliset dokumentit yksilön tai yksilön vanhempien osalta.

7. Koiran rekisteröityjen jälkeläisten määrä saa olla korkeintaan 45 pentua.

8. Näyttelytulos vähintään arvostelulla H (hyvä) kahdelta eri tuomarilta
- Tuloksista toisen on oltava saatu aikuisiällä, eli vähintään avoimesta luokasta.

9. Narttua saa pennuttaa enintään kerran 10 kk:ssa
- Suomen Kennelliiton yleisten suositusten tulee täyttyä.

10. Jalostuskoiran vähimmäisikä on 24 kk sekä nartuilla että uroksilla.

11. Hyväksytysti suoritettu luonnetesti.
- Testitulos osa-alueittain tulee toimittaa pentueilmoituksen yhteydessä mikäli se ei ole KoiraNetissä nähtävillä.
Ulkomaalaisen koiran tulee olla suorittanut jokin luonnetta mittaava testi tai sillä tulee olla koulutustunnus.
Ulkomaisen koiran tulee olla suorittanut jokin seuraavista:
- Luonnetesti
- MH
- Korad
- MAG-test
- BH
- IPO
- IPO-R
- IPO-FH
- FH
- muu kansallinen/kansainvälinen koulutustunnus
- jalostustarkastus

12. Keskipitkä- ja pitkäkarvaiset muunnokset ovat risteytettävissä keskenään rajoituksetta.

Kopioitu Suomen Valkoinenpaimenkoirayhdistyksen sivuilta

2021 Kennel Riot Leader's | riotleaderskennel@gmail.com
Luotu Webnodella
Luo kotisivut ilmaiseksi!