Koiraa harkitsevalle

Mitä koira tarvitsee

Kun olet harkitsemassa koiran ottamista, on hyvä tiedostaa, mitä kaikkea koira tarvitsee. Listaan tässä lyhyesti pääasiat, jotta hahmottuu se, miten paljon koira tulee viemään aikaa. Ensimmäinen vuosi vie eniten, tämän jälkeen aikaa menee vähemmän kun perusasiat ja sosiaalistamisen on koiralleen opettanut.

Koiran hankintahinta on pienin sen kuluista. Koiralle voi käydä tapaturmia, se voi sairastua tai sillä voi olla jokin perussairaus. Hoitokuluvakuutuksen ottamista pennulle suosittelen ainakin ensimmäiseksi kahdeksi vuodeksi, ja tämän jälkeen riippuen itsestä ja koirasta. Koulutukset, tarvikkeet, matkat tuovat omat kustannuksensa koiranpidolle. Myös ruuat, viralliset terveystarkastukset, ja iso kasa listaamatta jääneitä asioita muodostavat kuluja omistajalle.

Joskus sitä omaa pentua joutuu odottamaan pidempäänkin, eikä se käytännössä koskaan synny juuri sopivasti sitä omaa lomaa ajatellen. Kannattaa käydä useamman kasvattajan luona tutustumassa eri tyyppisiin koiriin, jotta tiedät, keneltä kasvattajalta jäät pentuasi odottamaan. Rotu on vielä nuori, luonteet eikä ominaisuudet ole vielä vahvistuneet jollekin tietylle tasolle, lisäksi ainakin toistaiseksi rotu ei ole jakautunut käyttö -ja näyttelylinjoihin. Tämä luo hajontaa ja tästä syystä on todella tärkeää tutustua useampaan kasvattajaan, ellei ole täysin varma että haluaa jonkun tietyn tyyppistä pentua. Koska itse pyrin vahvistamaan harrastusominaisuuksia, tarkoittaa tämä myös sitä, että koirissa toivottavasti on temperamenttia, viettejä ja aktiivisuutta hieman eri tavalla kuin jonkun toisen kasvattajan pennuissa. Tämä luo tulevalle omistajalle omat haasteensa, josta syystä on todella tärkeää, että pennun koulutus ja sen kanssa tekeminen ja suhteen luominen aloitetaan heti ensimmäisenä päivänä sen saapuessa kotiin. Ohjauksessa on syytä huomioida että liian suurella kurilla pentu ei opi itse tekemään ratkaisuja eikä saa itseluottamusta, liian vähäisellä kurilla taas pentu oppii luuleemaan olevansa maailman napa.

Ennen oman pennun syntymistä ja saapumista kannattaa käydä tutustumassa paikallisella palvelus/pelastuskoira kentällä lajiin tai lajeihin jotka itseä kiinnostaa. Näin näet, millaisin tavoin koiria kannattaa kouluttaa, millaisia asioita ja millaisten asioiden miettimistä se sinulta vaatii jotta pystyt kouluttamaan koiraasi. Mikäli jaksat kentällä jo etukäteen käydä ilman koiraa, on todennäköisempää että jaksat siellä käydä myös koiran kanssa. Tämän lisäksi on todennäköisempää että pääset kentällä treenaamaan oman koirasi kanssa, mikäli olet ollut aktiivinen jo ennen pennun saapumista. Vaikka koirasta ei tulisikaan harrastuskoiraa, on sen opittava tietyt perusasiat joiden avulla elämä koiran kanssa on helpompaa. Koiran kouluttaminen tulisikin aloittaa jo ensimmäisenä päivänä kun se saapuu uuteen kotiin. Itse olen opettanut peruskäskyjä pennulle aina ruokinnan yhteydessä. Muutama toisto per kerta, niin että pentu saa osan ruuasta aina ihmisen kädestä. Tämä sen vuoksi että saapuessaan kasvattajalta, on pentu vielä ns tyhjä paperi. Se ei osaa sanoja, ja pennulle kannattaa opettaa esimerkiksi erilaiset asennot ohjaamalla sitä ruuan avulla. Pari minuuttia per kerta pidempiä harjoitteita ei pennun kanssa kannata tehdä, aika pitenee sitten iän myötä.

Myös yksinoloa kannattaa alkaa opettaa jo viimeistään toisena päivänä. Pennulle kannattaa rajata asunnossa jokin tietty pienempi tila, jossa se viettää ainakin ensimmäisen vuoden ajan yksinolonsa. Näin pystyt myös tekemään lyhyitä harjoitteita vaikka olisitkin kotona. Pennulle ei kannata jättää leluja lattioille, leikki tapahtuu aina ihmisen kanssa ja yksin ollessa voi pennulla olla yksi iso oikea luu, jota se voi jyrsiä halutessaan. Liiat, vaihtelevat tai liian vähät säännöt aiheuttavat myös erilaisia lieveilmiöitä, jonka takia onkin syytä jo etukäteen miettiä, millaiset asiat aiot koiralta sallia, mitä et. Mielestäni sääntöjä kotona ei pitäisi olla paljoa yli kymmentä, ihan senkin vuoksi, että sinun on muistettava ja toteuttava näitä aina. Koiran kannalta on todella epäreilua mikäli se ei tiedä, mitä se milloinkin saa tehdä, mitä ei. Tällä tavalla saat koirasta epävarman ja liikaa varmistelevan, ja se vaikuttaa negatiivisesti myös ohjaajan ja koiran suhteeseen.

Pentua tulee sosiaalistaa erilaisiin tilanteisiin, asioihin, paikkoihin ja ihmisiin varsinkin sen nopean oppimisen kaudella (8-16 viikkoisena) tähän kannattaa laittaa paljon aikaa ja tämän jälkeen ainakin sen ensimmäinen elinvuosi. Tämä tarkoittaa sitä että pentua tulisi käyttää kauppakeskuksissa, eläinkaupoissa, juna-asemilla, junissa/busseissa, ihmishälinässä, eläinlääkärillä, koulutuskentillä, lista on loputon. Mitä paremmin pennun sosiaalistat, sen helpompi sen kanssa on olla ja elää, sitä reippaampi se aikuisena on, kun sille on näytetty jo pentuna, miten "julkisilla paikoilla" kuuluu olla. Näihin paikkoihin on pennun kanssa ihan lähdettävä.

Ensimmäisen vuoden ruokinta on myös erittäin tärkeää tulevaa terveyttä ajatellen. Uuden (2021) Helsingin Yliopiston tutkimuksen mukaan koirien allergiat sekä iho-oireet vähenivät mikäli pennun ruuasta ainakin 20% on raakaruokaa tai kotiruokaa. Laadukas isojen koirien kuivamuona yhdistettynä raakaan tai kotiruokaan tarjoaa parhaat mahdollisuudet pennulle tasaiseen kasvuun ja kaikkien ravintoaineiden saantiin. Pentu kasvaa alle vuodessa noin viisikiloisesta 25-35 kiloiseksi aikuiseksi ja tämän vuoksi ei voi liikaa painottaa laadukkaan ravinnon tärkeyttä. Myös aikuisena paljon liikkuva, aktiivinen harrastuskoira tarvitsee laadukasta ravintoa.

Koira tarvitsee myös monipuolisesti liikuntaa. Näin iso ja aktiivinen koira pitää päästä ihan minimissään pari kertaa viikossa juoksemaan vapaana pellolla, metsässä, hiekkakuopilla tai vastaavissa ympäristöissä. Mielellään päivittäin. Monipuolinen liikunta erilaisilla pohjilla vahvistaa sen kehonhallintaa, ketteryyttä, lihaksia ja syviä lihaksia. Nämä ovat harrastuskoiralle ensiarvoisen tärkeitä, eikä tätä sovi unohtaa se kotikoirankaan kanssa. Käytännössä koirasta kuin koirasta saa "ongelmakoiran" mikäli sen liikunnantarve ei täyty. Tämä tarkoittaa sitä, että koiran kanssa on lähdettävä, jos ei vierestä paikkaa löydy, autolla tai bussilla jonnekin, missä koira saa juosta vapaana. Myös koiran pitää päästä purkamaan päätään juoksemalla vapaana metsässä, leikkimällä pallon ja ihmisen kanssa, olemalla koira. Kesäisin uiminen, ja talvella koitauimahallit ovat myös erittäin hyviä liikunnan muotoja.
Pennun kanssa liikutaan mieluummin useampia lyhyitä lenkkejä kuin yksi todella pitkä, jotta pentua ei väsytä liialla liikunnalla, näistä olisi hyvä ainakin yhden olla vapaana. Tämä toki helpottaa myös sisäsiisteyden opettamista. Pennun kasvaessa aikuiseksi, se tarvitsee vähintään yhden pidemmän lenkin päivässä, ja mahdollisimman paljon vapaana liikkumista erilaisilla pohjilla.

Koiraa otettaessa on myös otettava huomioon mahdollisuudet että kaikki ei mene suunnitelmien mukaan. Kaikki koirat eivät tule toimeen kaikkien kanssa, kaikki koirat eivät sovi esimerkiksi dominoivuutensa takia koirapuistoon. On mahdollista että oman lauman koirat eivät tulekaan kunnolla keskenään toimeen. Oletko varautunut vastoinkäymisiin, riittääkö resurssit vaikka kahteen eri lenkkiin koirien kanssa tai pystytkö lähteä ulkoiluttamaan koiraa vapaana muualle kuin koirapuistoon?
Koira voi vetää hihnassa, se voi askarrella kotona. Valtaosaan ongelmista koiran kanssa löytyy apu joko liikunnasta tai aktiviteeteistä. Osaan asioita ei kunnolla pysty vaikuttamaan (esimerkiksi koirasosiaalisuus). Tärkeää on myös kysyä neuvoja ajoissa. Kasvattieni omistajat saavat aina tulla kanssani treenaamaan tai katsotaan ongelmia yhdessä ja mietitään miten niihin voi vaikuttaa.

Koiran kasvukausi

Koira käy kasvuaikanaan läpi kasan erilaisia kausia. Urokset kehittyvät usein hieman hitaammin kuin nartut, kuitenkin oli sukupuoli kumpi tahansa, koiraa voisi ajatella aikuiseksi keskimäärin noin kaksi vuotiaana.

Pennut käyvät nopean oppimisen vaiheen niin että se päättyy noin 16 -viikkoisena. Tänä aikana pentua pitää tutustuttaa mahdollisimman paljon maailmaan, tehdä suhdetta pennun kanssa ja opettaa sitä oppimaan. Tämä tarkoittaa siis koulutuksen aloittamista niin että pennulle opetetaan aktiivisuutta ihmiselle sekä tarjoamista. Myös perusasentoja, seuraamista ja muita liikkeitä aloitetaan tekemään ruuan avulla.

Nopean oppimisen kauden jälkeenkin pitää pentua tutustuttaa maailmaan ja jatkaa opettamista. Itse en vaadi koiralta osaamista, liikkeitä tai tehtäviä ennen kuin se on lähemmäs vuoden ikäinen. Liian aikaisin vaatimisen aloittaminen on mielestäni epäreilua pentua kohtaan, koska se ei voi osata vielä pyydettyjä asioita niin hyvin.
Pennulle tulee ensimmäisen noin puolentoista vuoden aikana erilaisia kausia ja jaksoja kun sen pää kehittyy kohti aikuisuutta. Jollain kaudet ovat vahvempia kuin toisilla. Joillain osa kausista on vahvempia, osaa ei välttämättä edes kunnolla huomaa. Pentu käy läpi erilaisia herkkyyskausia, mörkökausia, teini-ikäisen "korvat katoaa" ja se hetkellisesti saattaa hieman taantua ja muuttua kurittomaksi. Tässä vaiheessa ei kannata opettaa sille uusia asioita ja pitää miettiä tarkkaan, mitä asioita haluaa vaatia juuri silloin koiralta. Tärkeintä on ylläpitää hyvää suhdetta koiraan. Omaa tärkeyttään voi korosaaesimerkiksi sillä että antaa pennulle valtaosan ruuista lenkeillä kädestä niin että sen pitää tulla luokse tms jotta saisi palkkansa. Kausi menee ohi ja tämän jälkeen voi treenaamista ja tekemistä jatkaa normaalisti.

Herkkyys -ja mörkökausien aikana, ei kannata tehdä "möröistä" isoja asioita reagoimalla niihin itse. Näihin pitää ohjaajan suhtautua välinpitämättömästi, antaa pennun käydä katsomassa pelottava asia, joko itse tai omistajan tukemana. Koiraa ei pidä maanitella, pyydellä, kutsua, vaan mikäli pentu ei yksin uskalla mennä asiaa katsomaan, voi omistaja mennä joko koiran mukana. tai koiran edellä katsomaan asiaa - koskea siihen, nojata tms ja kun pentu tulee asian katsomaan, voi rauhallisesti sanoa jonkun kehusanan ja sen jälkeen muuttua taas "passiiviseksi". Mikäli ohjaaja reagoi isosti asiaan, tulee siitä pennulle vielä suurempi asia kuin mitä se olisi ollut.

Uroksilla kaudet tulevat herkemmin pidemmällä aikavälillä aalloittain, nartuilla ne yleensä sijoittuvat aikaan juuri ennen ensimmäiset juoksut -> kolmansien juoksujen loppuun. Jokainen kausi voi tulla joko kerran, tai usemman kerran. Osa koirista reagoi suurieleisesti, osasta taas on vaikeaa edes huomata että se reagoi johonkin, ja kaikki siltä väliltä. Nämä kaikki asiat ovat yksilöllisiä, ja kaikki täysin normaaleja, syytä huoleen ei ole. Olen myös kasvattajana aina tukena ja auttamassa, mikäli kysyttävää tulee ja voimme katsoa näitäkin asioita yhdessä.

Koiran kouluttaminen

Suosittelen jokaista koiraa harkitsevaa käymään paikallisilla palveluskoirakentillä, jo ilman koiraa, katsomassa millaiset koirat kentälle sopii millaiset ei. Mikäli jaksat käydä kentällä ilman koitaa, todennäköisesti jaksat myös koiran kanssa. Ja sama toisinpäin. Näin myös näet, mikäli itselläsi on jotain haasteita harrastuksia ajatellen, kuten bussit, aikataulut, muut sosiaaliset esteet. Nämä tulevat varmasti vastaan myös koiran kanssa.

Koulutus aloitetaan heti ensimmäisenä päivänä kun pentu saapuu uuteen kotiin. Koulutuksessa ensisijaisen tärkeää, on johdonmukaisuus ja tietty mustavalkoisuus. Suhdetta koiraan pitää lähteä rakentamaan heti ensimmäisenä päivänä. Tehdä yhteistä tekemistä, yhteisiä hetkiä, luottamusta sekä aktiivisuutta ihmistä kohtaan. Omistajan tulee heti ruveta vahvistamaan niitä asioita, joissa / miten koiran halutaan toimivan aikuisena. Leiki koiran kanssa, oennun kanssa leikkiessä voi heittäytyä vaikka ihan pelleksi, antaa sen voittaa ja vahvistaa itsevarmuuttaan.

2021 Kennel Riot Leader's | riotleaderskennel@gmail.com
Luotu Webnodella
Luo kotisivut ilmaiseksi!